Телефонтел./факс: (0362) 62-03-97 моб.тел.: (096) 074-64-44

Волинські обереги

вул.16 Липня,38, м.Рівне, 33028, Україна

Видавництво «ВОЛИНСЬКІ ОБЕРЕГИ»

Вища математика: теорія, практика, застосування в про­фесійній діяль­ності економіста.Навчально-методичний посібник для студентів коледжів


 • Вища математика: теорія, практика, застосування в про­фесійній діяль­ності економіста.Навчально-методичний посібник для студентів коледжів

  Автор(и): Чухрай З.Б.


  ISBN: ISBN


  Рік видання: 2012


  Кількість сторінок: 436 с.


  Запропонований навчально-методичний посібник відповідає навчальній програмі з вищої математики для коледжів еконо­мічного спрямування та включає елементи лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального числення функції однієї та багатьох змінних, інтегрального числення, диференціаль­них рівнянь. Викладений матеріал професійно спрямований (роз­кри­вається економічний зміст математичних понять), доступний для самостійного опрацювання студентами з середнім рівнем знань та вмінь. Крім теоретичного матеріалу, який подається у формі «дослідження питання», посібник містить методичні рекомендації та розв’язки багатьох типових задач, дослідницьких завдань та завдань економічного спрямування, а також завдання для самостійного розв’язання.

Видавництво


Наше видавництво пропонує Вам унікальну можливість - видати свою книгу швидко, якісно і надійно!. Вас обов'язково чекає задоволення від результату, який Ви отримаєте, звернувшись в наше видавництво.Приносьте свій рукопис до видавництва, і ми зробимо з нього якісну книгу, адже читачі вже чекають!

Останні видання


Книжкові новинки видавництва «ВОЛИНСЬКІ ОБЕРЕГИ»